Selasa, 18 Oktober 2011

Peta konsep

Peta konsep merupakan salah satu cara untuk mencungkil idea. kebiasaannya, untuk membuat peta konsep, ia dimulakan dengan membina ayat. seterusnya mengenak pasti konsep-konsep yang terlibat. akhir sekali melukis peta konsep tersebut. Untuk membuat peta konsep biasanya dimulakan dengan konsep dan diakhiri dengan konsep. 
     
       Rajah diatas merupakan salah satu contoh peta konsep yang melibatkan konsep pressure, force dan area.contoh lain,

1. Electric Field is define as electric force perunit charge.
2. Electric flux is the product of electric force and area.
To avoid confusion while reading the arrow, use different colour of arrow line.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan